Здравей България!
Надявам се следващите 4 изображения да спасят живота ти.

Bulgarian_sofa (A)_1200 px w.png
 

Познаваш ли 12-те симптома за рак на гърдата?

Bulgarian_signs (A)_1200 px w.png

Макар че бучката е най-честият симптом за рак на гърдата, някои симптоми могат да бъдат видени, а не напипани. При всички случаи с помощта на мамография може да се открие бучка далеч преди да може да бъде напипана. Опознай себе си и посещавай редовно мамографските прегледи.

 

Знаеш ли как да разпознаеш раковата бучка?

Think of a self-exam as a casual way to know what is normal for you. Best time to check is a few days after your period ends when things are most normal. A cancerous lump feels different from a normal lump: it's often hard and immovable and can be any shape or size (like a lump or a thick mass).

Мисли за прегледите, които правиш сама, като за обикновен начин да знаеш кои симптоми са нормални. Най-доброто време за преглед е след месечен цикъл, когато нещата са най-нормални. При напипване, раковата бучка е по-различна от обикновената бучка: тя често е твърда и неподвижна и може да бъде с различна форма и размер (като бучка или твърда маса).

 

Знаеш ли кога да си направиш мамография?

Bulgarian_steps (A)_1200 px w.png

Независимо дали проверяваш даден симптом, или отиваш на рутинен скрининг, е добре да знаеш какво да очакваш. Ако нещо те тревожи и искаш да получиш отговор, единственият начин да потвърдиш диагноза рак е да изследваш клетките, какъвто е биопсията.

 

Рискът при тебе нисък ли е или е завишен?

Като знаеш това, ще можеш да разбереш колко често трябва да си правиш скрининг.
Принтирай и използвай като средство за започване на разговор при следваща си консултация с лекаря.


 

КАК ТАЗИ ЖИВОТОСПАСЯВАЩА ИНФОРМАЦИЯ ДА ДОСТИГНЕ ДО ПОВЕЧЕ ХОРА?

Дари средства и кампанията #Опознайсвоителимони ще стане достъпна на повече езици, за да спасим повече животи.

 

Worldwide Breast Cancer е световна здравна фондация, с фокус върху ранната диагностика. Ние създаваме средства за образование, приложения и кампании, които да обучават най-различни групи хора относно симптомите за рак на гърдата и възможностите за диагностика.

ТЕНИСКИ, БРОШУРИ, ПЛАКАТИ И ДРУГИ: